Jak zapewnić ciekawe lekcje chemii uczniom liceum i technikum

Przemiany chemiczne oraz właściwości substancji badanych w szkołach mogą być interesujące zarówno dla młodszych, jak i starszych uczniów. Niestety w wielu przypadkach nauczycielom brakuje pomysłu na atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć lub szkoła nie posiada środków na zakup sprzętu umożliwiającego częste przeprowadzanie doświadczeń. Lekcje można jednak uatrakcyjnić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak książka “To jest chemia 1” oferowana przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to pozycja, która zyskuje uznanie coraz większej grupy pedagogów.

Grafika ilustrująca skomplikowane procesy

Podręcznik “To jest chemia 1” jest rezultatem pracy trojga autorów: Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod i Janusza Mrzigoda. Zdecydowali się oni na zastosowanie kolorów wyróżniających różne elementy widoczne na poszczególnych stronach. Nagłówki, nazwy działów oraz ilustracje mają własne kolory i oznaczenia, dzięki którym można łatwiej rozróżnić najważniejsze informacje. Uczniowie mogą zapoznać się z infografiką przedstawiającą przebieg skomplikowanych procesów. Dzięki temu lekcje chemii mogą być ciekawe, a wiadomości są łatwiejsze do zapamiętania po skojarzeniu ich z symbolami graficznymi.

Obserwacja eksperymentów chemicznych

Autorzy podręcznika położyli duży nacisk na przeprowadzenie eksperymentów chemicznych. Z książki “To jest chemia 1” uczniowie mogą nauczyć się planowania doświadczeń, a także ich obserwacji i formułowania wniosków. Przykładowe doświadczenia są szczegółowo komentowane oraz uzupełnione o wzory przedstawiające budowę związków chemicznych. W ten sposób młodzież może szybciej zrozumieć właściwości substancji, a nauczyciele zyskują przydatne narzędzie do pracy na zajęciach w szkole.

Powtarzanie i ugruntowanie wiadomości

Książka “To jest chemia 1” przypomina wiadomości przekazywane w szkole podstawowej. Są one podstawą dla rozszerzenia o nowe pojęcia. Prezentowane są przykładowe rozwiązania zadań, a na końcu podręcznika autorzy umieścili zbiór 200 zadań przeznaczonych do samodzielnego ćwiczenia. Mają one rosnący poziom trudności, w związku z czym uczniowie mogą na bieżąco weryfikować swój aktualny poziom wiedzy. Bardziej skomplikowane przypadki powinny być omawiane na lekcjach wraz z nauczycielem.